Enkät till barn i Blekinge ska undersöka miljöns påverkan på hälsan

Genrebild. Foto: Arne Trautmann

Enkäten skickas ut till alla vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6-10 månader, 4 år och 12 år.

delningar

Den här veckan skickas årets stora miljöhälsoenkät ut till drygt 3 700 barn och vårdnadshavare i Blekinge för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Enkäten, som handlar om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor, är en del av den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten skickar ut till slumpvis utvalda barn i hela Sverige vart åttonde år. Målet med den nationella miljöhälsoenkäten är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för barn i Sverige.

Resultaten från enkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa men också för att främja deras positiva inverkan. Informationen som kommer fram från undersökningen kommer att användas som underlag för samhällsplanering, för prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd samt som grund för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål.

Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge har valt att utöka studien i Blekinge så att den går till alla vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6-10 månader, 4 år och 12 år. Detta för att informationen från undersökningen ska blir representativ för Blekinge och för att man ska kunna jämföra resultatet med andra regioners resultat samt resultat från tidigare undersökningar.

Frågorna fokuserar på hälsa och besvär kopplade till bland annat klimatförändringar, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och inomhusmiljö. Svaren från enkäten i Blekinge kommer att ligga till grund för en regional miljöhälsorapport som kommer att sammanställas av Arbets- och miljömedicin Syd.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar