Laddar

Elev vaccinerades med använd kanyl

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskat ärendet om risk för allvarlig vårdskada.

delningar

Det var den 13 april som en elev på en grundskola i Karlskrona kommun i samband med vaccination blev stucken med en använd kanyl. Det hela uppmärksammades direkt och åtgärder vidtogs.

Provtagning för blodsmitta genomfördes samma dag på vårdcentral. Eleven fick inga medicinska konsekvenser

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskat lex Maria-anmälan om risk för allvarlig vårdskada. Ivo bedömer att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som behövts. Därmed avslutas ärendet.