Laddar

Efter PFAS-skandalen – nu satsas miljoner på forskning

Vetenskapsrådet ger tre lärosäten i landet sammanlagt 2,7 miljoner kronor för att bedriva forskning på hur hormonstörande ämnen påverkar fortplantningen. Forskning som har aktualiserats efter att det farliga ämnet PFAS hittats i dricksvatten i Ronneby.

delningar

Karlstads universitet har tillsammans med Karolinska institutet och Lunds universitet fått 2,7 miljoner i medel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur exponering för så kallade perfluorerade ämnen påverkar epigenetiska mekanismer hos gravida kvinnor och deras barn.

Projektet har sitt urspung i att man i december 2013 upptäckte att dricksvattnet i Ronneby kommun var förorenat med perfluorerade ämnen (PFAAs) från brandskum.

De uppmätta halterna i dricksvattnet var mycket höga, långt över nationella rekommenderade gränsvärden för dricksvattenkvalitet.

PFAS-exponering under graviditet och påverkan av fostrets epigenetiska programmering kan därmed ge livslånga negativa effekter, såsom försämrad tillväxt.

Det här skriver Karlstads universitet i ett pressmeddelande.