Laddar

De uppmärksammar Försöksdjurens dag

På måndag, den 24 april, är det Försöksdjurens dag – en internationell dag då alla djur som utsätts för djurförsök uppmärksammas. Representanter från Djurens Rätt, kommer att finnas på plats på Klaipedaplatsen mellan klockan 17 och 18 i Karlskrona för att uppmärksamma dagen. 

delningar

Varje år påbörjas djurförsök på cirka en miljon djur i Sverige. Djuren utsätts bland annat för tobaksrök, plastartiklar, energidrycker och alkohol. Många av djurförsöken medför ett stort lidande.

– För att omsätta EU-direktivets slutliga mål om utfasning av djurförsök i konkret handling behöver Sverige ta fram en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök och handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden. Nu finns goda förutsättningar för Sverige att satsa på att bli världsledande inom djurfri forskning, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt i ett pressmeddelande.

Djurens Rätt kommer att samla in in namnunderskrifter på måndag för att uppmana Sverige att satsa mer på djurfri forskning.