Laddar

Brukare nedkyld och hungrig efter miss

Missade hembesök – brukare nedkyld och hungrig.

delningar

Karlshamns kommun har genomfört en lex Sarah-utredning efter rapport om missat hembesök hos en brukare. I rapporten framgår det att brukaren inte fått det hembesök av personlig assistans som denne är berättigad till. När kvällspersonalen kom som planerat klockan 18 samma dag var brukaren nedkyld och hungrig. Det fysiska hälsotillståndet var försämrat, vilket troligtvis berodde på utebliven medicinering.

Trots detta uppfattade hemtjänstpersonal och anhörig att brukaren trots allt var vid gott mod. Händelsen bedöms som ett missförhållande.

Enligt utredningen berodde det uteblivna besöket på otydlighet i vilket arbetsschema som var aktuellt, eftersom det fanns två olika versioner.

För att liknande händelser inte ska inträffa igen ska rutiner för arbetsscheman att ses över så att endast en version finns tillgänglig. Möjligheten för brukaren att bära larm för att kunna larma när som helt på dygnet kommer att utredas.