Laddar

Brandskadade brädor från 1790 hittade – luktar fortfarande rök

Nu ska de omhändertas av museum.

delningar

År 1790 drabbades Karlskrona av en katastrofal och omfattande brand.

På mindre än tolv timmar hade mellan 6 000 och 7 000 karlskronabor blivit husvilla och elden spred sig även till Fredrikskyrkan.

I gravkammaren under kyrkans golv förvarades vid tiden ett skåp med kyrkoböcker.

När elden nådde kyrkan spred den sig upp i takkronorna.

Den största av dem slog med stor kraft genom golvet, ned i gravkammaren och den brinnande ljuskronan tog med sig lågorna till skåpet med kyrkoböckerna.

I samband med renoveringen av Fredrikskyrkan, påträffades några föremål som berättar om denna laddade händelse.

Det handlar om delar av ett skåp som sannolikt är det som innehöll delar av kyrkoböckerna.

Detta har nu återfunnits och mycket riktigt: de grovt hyvlade 1700-talsbrädorna var märkbart skadade av brand.

Och de luktar fortfarande, efter över 225 år, brandrök, skriver Blekinge Museum i ett pressmeddelande.

Nu kommer brädorna att doneras till Blekinge museum.