Laddar

Barn riskerar att giftas bort under sommarlovet

Nu startar Länsstyrelsen en kampanj för att fler ska se signalerna i tid.

delningar

Länsstyrelsen i Östergötland har i samarbete med övriga länsstyrelser i landet tagit fram en kort film och ett antal affischer som riktar sig direkt till ungdomar.

Dessa belyser hedersproblematik och berättar vad kompisar kan göra för varandra och kan användas på skolor, fritidsgårdar och på andra platser.

Bakgrunden är problemen med hedersförtryck, våld och risken att bli bortgift.

Bara i Östergötland har man under våren tagit emot samtal som visar att 21 barn blivit bortförda ur landet mot sin vilja och som riskerar att bli bortgifta under sommaren.

Kampanjen som nu lanseras heter Jag bestämmer själv. 

När ungdomar utsätts för förtryck, våld och till och med risken att bli bortgifta, så finns det ofta någon som uppfattar signalerna först – en kompis. Undersökningar visar att om de utsatta tar steget att berätta för någon, så väljer de flesta en jämnårig. Men vad kan kompisen göra? Och vem ska hon eller han vända sig till? skriver Länsstyrelsen på sin sajt.

Detta är frågor som man nu hoppas belysa hos dem det berör; offer och kompisar till dem som riskerar att giftas bort.