Laddar

Bajs blir bränsle

Foto: Arkivbild

delningar

Karlskrona kommun har genomfört en process för att hitta hållbara, innovativa lösningar kopplade till Basareholmen. Processen har resulterat i åtta olika hållbarhetslösningar. Tre av dessa har prioriterats och tanken är att börja arbeta med dem i och och under 2019

Ett förslag är at placera en sensorer på båten till och från Basareholmen och transportområdet för att mäta bland annat vågor, trafik samt temperatur.

Det andra förslaget är att plantera och analysera tomater för att få bättre kunskap om vilka gifter som finns på ön.

Den tredje lösningen är att uppkopplade av bajamajor för att visualisera den energi som finns i avföring från människor. Energin från avföringen kan sedan användas för att driva båten till och från holmen.

Relaterade artiklar