Familjehem: ”Vi kände oss som kriminella när de tog ”våra” barn”

Hans Henning Sick och Freia-Mai Franck i Asarum, hade hand om två 14-åriga pojkar från Afghanistan under tiden som de bedrev familjehem. Men i slutet av februari revs deras tillvaro upp. "Att en myndighet, utan förvaring, kunde tänka sig att tränga in i vårt hem och ta "våra" barn chockar oss", säger Freia-Mai.