Artiklar skrivna av: Nanna Jami

Så vill man förhindra att hundratals barn försvinner

På måndagen överlämnade länsstyrelserna en rad åtgärdsförslag till regeringen. Åtgärderna ska hindra att ensamkommande barn försvinner och sedan hamnar i utsatthet. "Vi föreslår bland annat en gräns för handläggningstider i asylprocessen och en ökad samordning mellan de myndigheter, kommuner och aktörer som möter barnen", säger Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.